Issue 2

Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety

Volume 3, Issue 2, June 2017, Pages 26–30

ISSN 2411-3174 (print version) ISSN 2411-0388 (online version)

BACTERICIDAL PROPERTIES OF MYCOBACTERIA DISINFECTANTS

Danilova І. S. 1 , Zavgorodniy А. I. 1 , Sobko Yu. A. 2

1 National Scientific Center ‘Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine’, Kharkiv, Ukraine, e-mail: andrii.i.zavgorodnii@gmail.com

2 ‘Bio-Test-Laboratory’ Ltd., Kiev, Ukraine

Download PDF (print version)

Citation for print version: Danilova, І. S., Zavgorodniy, А. I. and Sobko, Yu. A. (2017) ‘Bactericidal properties of mycobacteria disinfectants’, Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety, 3(2), pp. 26–30.

Download PDF (online version)

Citation for online version: Danilova, І. S., Zavgorodniy, А. I. and Sobko, Yu. A. (2017) ‘Bactericidal properties of mycobacteria disinfectants’, Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. [Online] 3(2), pp. 26–30. Available at: http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2017/volume3/issue2/oJVMBBS_2017032_026-030.pdf

Summary. Bactericide properties of disinfectant preparation ‘Virosan’ have been determined on M. fortuitum depending on the solution concentration, exposure. Also tuberculocidal effect on M. bovis was determined at different test-objects. Preparation ‘Virosan’ has the bactericide effect on tuberculosis agent of bovine species M. bovis in a 2.0% concentration with 24 hours’ exposure and 3.0–4.0% concentrations with 5–24 hours’ exposure.

Keywords: bactericidal properties, disinfectants, Mycobacterium bovis, Mycobacterium fortuitum, test objects, tuberculosis

References:

AbdullinKhKh., Morozovskiy, K. Kh., Kirshpok, D. A. and Pavlova, I. P. (1969) ‘Survival of avian tuberculosis mycobacteria in grain forage’ [Vyzhivaemostmikobakteriy tuberkuleza ptits v zernofurazhe], Veterinary [Veterinariya], 11, pp. 20–21. [in Russian]

Arkhipova, N. D. and Bessonova, N. M. (2007) ‘Action of disinfectants by tuberculosis’ [Deystvie dezinfitsiruyushchikh preparatov pri tuberkuleznoy infektsii], Bulletin of Altai State Agricultural University [Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta], 5, pp. 58–61. Available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=10293432. [in Russian]

Arzhakov, P. V. and Arzharkov, V. N. (2009) ‘The study of tuberculocidal properties of new disinfecting compositions’ [Izuchenie tuberkulotsidnykh svoystv novykh dezinfitsiruyushchikh kompozitsiy], Veterinary and Nutrition [Veterinariya i kormlenie], 4, pp. 21–22. Available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=20391118. [in Russian]

Bezrukava, I. Iu., Nalyvaiko, L. I. and Nalyvaiko, I. M. (2008) ‘Disinfectants in veterinary practice’ [Dezinfikuiuchi zasoby u veterynarnii praktytsi], Poultry Breeding [Ptakhivnytstvo], 61, pp. 7–11. Available at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Ptahivnystvo/2008_61/index.files/2.pdf. [in Ukrainian]

Bublii, O. (2000) ‘Prevention is the basis of the welfare of dairy farms on tuberculosis’ [Profilaktyka — osnova blahopoluchchia molochnykh ferm shchodo tuberkulozu], Veterinary Medicine of Ukraine [Veterynarna medytsyna Ukrainy], 3, p. 18. [in Ukrainian]

Dekanosidze, T. V. (1986) ‘Resistance of Mycobacterium tuberculosis to physical and chemical factors’ [Ustoychivostmikobakteriy tuberkuleza k fizicheskim i khimicheskim faktoram], in: Wet and aerosol disinfection in veterinary medicine [Vlazhnaya i aerozol’naya dezinfektsiya v veterinarii]. Moscow: All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitary, pp. 52–56. [in Russian]

Dzyombak, D. V. (2011) Biological properties and survival rate of pathogenic and atypical mycobacteria in the milk products and environment [Biolohichni vlastyvosti ta vyzhyvanist patohennykh i atypovykh mikobakterii u molochnykh produktakh ta dovkilli]. The dissertation thesis for the scientific degree of the candidate of veterinary sciences. Kharkiv: National Scientific Center ‘Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine’. [in Ukrainian]

Eremeeva, N. I. (2009) Comparative evaluation of the sensitivity of mycobacteria to the effects of disinfectants: experimental work [Sravnitel’naya otsenka chuvstvitel’nosti mikobakteriy k vozdeystviyu dezinfitsiruyushchikh sredstv: eksperimental’naya rabota]. The dissertation thesis for the scientific degree of the candidate of biological sciences. Orenburg: Orenburg State Medical Academy. Available at: http://dlib.rsl.ru/01003462152. [in Russian]

Haverkort, F., Australian Mycobacterium Reference Laboratory Network and Special Interest Group in Mycobacteria within the Australian Society for Microbiology (2003) ‘National atypical mycobacteria survey, 2000’, Communicable Diseases Intelligence Quarterly Report, 27(2), pp. 180–189. Available at: http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/cda-pubs-cdi-2003-cdi2702-htm-cdi2702d.htm.

Kadochkin, A. M. (1990) ‘Survival of mycobacteria in soils of Western Siberia’ [Vyzhivaemostmikobakteriy v pochvakh Zapadnoy Sibiri], in: Development of means and methods of control of animal tuberculosis [Razrabotka sredstv i metodov bor’by s tuberkulezom zhivotnykh]. Novosibirsk: All-Russian Research Institute of Animal Brucellosis and Tuberculosis, pp. 114–120. [in Russian]

Kaplun, V. I. and Kolyvanova, G. E. (1988) ‘Survival and preservation of the initial properties of bovine mycobacteria in soil’ [Vyzhivaemosti sokhranenie iskhodnykh svoystv mikobakteriy bych’ego vida v pochve], in: Methods for diagnosis and prevention of brucellosis and tuberculosis of animals [Metody diagnostiki i profilaktiki brutselleza i tuberkuleza zhivotnykh]. Omsk: All-Russian Research Institute of Animal Brucellosis and Tuberculosis, pp. 127–131. [in Russian]

Katoch, V. M. (2004) ‘Infections due to non-tuberculous mycobacteria (NTM)’, The Indian Journal of Medical Research, 120(4), pp. 290–304. Available at: http://www.ijmr.in/CurrentTopicView.aspx?year=Indian%20J%20Med%20Res%20120,%20October%202004,%20pp%20290-304%20(Review%20Article)$Review%20Article

Kirilova, L. M. and Merkulova, S. S. (1990) ‘Preservation of viability of the causative agent of tuberculosis of cattle and atypical mycobacteria in milk’ [Sokhranenie zhiznesposobnosti vozbuditelya tuberkuleza krupnogo rogatogo skota i atipichnykh mikobakteriy v moloke], in: Development of means and methods of control of animal tuberculosis [Razrabotka sredstv i metodov bor’by s tuberkulezom zhivotnykh]. Novosibirsk: All-Russian Research Institute of Animal Brucellosis and Tuberculosis, pp. 102–110. [in Russian]

Kislenko, V. N. and Shepmov, N. S. (1972) ‘Survival of Mycobacterium tuberculosis of bovine type in pasture soil’ [Vyzhivaemostmikobakteriy tuberkuleza bych’ego tipa v pochve pastbishch], Veterinary [Veterinariya], 6, pp. 48–51. [in Russian]

Klebanova, A. A. (1931) ‘On the influence of physical factors on the viability of the BK’ [K voprosu o vliyanii fizicheskikh faktorov na zhiznesposobnost’ BK], Problems of Tuberculosis [Voprosy tuberkuleza], 2, pp. 202–206. [in Russian]

Kolychev, N. M. (1984) ‘Survival of avian mycobacteria in the pathogenic material, deep unchangeable bedding and on the henhouse ground’ [Vyzhivaemostmikobakteriy ptich’ego vida v patologicheskom materiale, glubokoy nesmenyaemoy podstilke i pochve ptichnika], in: Diagnosis, pathogenesis and treatment of infectious and invasive diseases of farm animals [Diagnostika, patogenez i lechenie infektsionnykh i invazionnykh zabolevaniy sel’skokhozyaystvennykh zhivotnykh]. Omsk: Omsk Agricultural Institute, pp. 33–36. [in Russian]

Kolychev, N. M. and Karimova, L. M. (1984) ‘Survival of mycobacteria in sawdust under different temperature regimes’ [Vyzhivaemostmikobakteriy v opilkakh pri razlichnykh temperaturnykh rezhimakh], in: Diagnosis, pathogenesis and treatment of infectious and invasive diseases of farm animals [Diagnostika, patogenez i lechenie infektsionnykh i invazionnykh zabolevaniy sel’skokhozyaystvennykh zhivotnykh]. Omsk: Omsk Agricultural Institute, pp. 36–39. [in Russian]

OshchepkovV.G. and Arzhakov, V. N. (2002) ‘Resistance of mycobacteria to disinfectants’ [Ustoychivostmikobakteriy k dezinfitsiruyushchim sredstvam], Veterinary [Veterinariya], 3, pp. 49–52. Available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=23037479. [in Russian]

ShishkovV.G. and Urban, V. P. (eds.) (1991) Tuberculosis of farm animals [Tuberkulez sel’skokhozyaystvennykh zhivotnykh]. Moscow: Agropromizdat. ISBN: 5100013818. [in Russian]

Skrypnyk, A. V. (2007) Molecular-genetic differentiation of mycobacteria isolated in Ukraine, and their phylogenetic interrelationships [Molekuliarno-henetychna dyferentsiatsiia mikobakterii, vydilenykh v Ukraini, ta yikh filohenetychni vzaiemozviazky]. The dissertation thesis for the scientific degree of the candidate of veterinary sciences. Kharkiv: National Scientific Center ‘Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine’. Available at:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07savufv.zip. [in Ukrainian]

Subbotina, S. G. (1991) Methods of indication of mycobacteria for sanitary-microbiological evaluation of livestock farms in tuberculosis [Metody indikatsii mikobakteriy dlya sanitarno-mikrobiologicheskoy otsenki ob”ektov zhivotnovodcheskikh ferm pri tuberkuleze]. The dissertation thesis for the scientific degree of the doctor of veterinary sciences. Leningrad: Leningrad Veterinary Institute. Available at: http://dlib.rsl.ru/01000047813. [in Russian]

Vysotskiy, A. E. (2000) ‘Contamination of dairy farms of the Minsk region with pathogens of tuberculosis and atypical mycobacteria’ [Kontaminatsiya molochno-tovarnykh ferm Minskoy oblasti vozbuditelem tuberkuleza i atipichnymi mikobakteriyami], in: Modern problems of veterinary medicine and biology [Sovremennye voprosy veterinarnoy meditsiny i biologii]. Ufa: Bashkir State Agrarian University, pp. 76–77. [in Russian]

Zavhorodnii, A. I., Kalashnyk, N. V., Kochmarskyi, V. A., Busol, V. O., Palii, A. P., Tykhonov, P. M. and Horzheiev, V. M. (2007) Determination of bactericidal properties of disinfectants, disinfection and control of its quality in tuberculosis of farm animals: Methodological recommendations [Vyznachennia bakterytsydnykh vlastyvostei dezinfikuiuchykh zasobiv, provedennia dezinfektsii ta kontrol yii yakosti pry tuberkulozi silskohospodarskykh tvaryn: metodychni rekomendatsii]. Kharkiv. [in Ukrainian]

Zvozchyk, V. H. (1966) ‘Study of thermostability of Mycobacterium tuberculosis’ [Vyvchennia termostiikosti mikobakterii tuberkulozu], News of Agricultural Science [Visnyk silskohospodarskykh nauk], 5, pp. 108–111. [in Ukrainian]